Ajuntament d'Andratx

Home -> Our City Hall -> Municipal Corporation

Municipal Corporation

Back Print

  El PI - Proposta per les Illes Balears

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
 • SRA. BATLESSA KATIA F. L. ROUARCH, PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ, VÍES I OBRES PÚBLIQUES, IL·LUMINACIÓ, PARCS INFANTILS, PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL, INVENTARI DE BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS, DE LES OFICINES MUNICIPALS D'ESTADÍSTICA, SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC), ARXIUS MUNICIPALS, I PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT.
krouarch@andratx.cat 
 • SRA. FRANCISCA CASTELL TOMÀS, TERCERA TINENT DE BATLE, REGIDORA DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I SANITAT I DE FIRES I FESTES MUNICIPALS.

xcastell@andratx.cat

 • SR. GASPAR ALEMANY LUQUE, REGIDOR DE LES ÀREES DE VIES I OBRES, IL·LUMINACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ, PARCS INFANTILS I FIRA AGRÍCOLA.

galemany@andratx.cat

PARTIDO POPULARPARTIT POPULAR

 • SR. BATLE JAUME PORSELL ALEMANY. REGIDOR D'URBANISME I LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
jporsell@andratx.cat 
 • SRA. ESTEFANÍA GONZALVO GUIRADO, SEGONA TINENT DE BATLE, REGIDORA DE LES ÀREES D'HISENDA, CONTRACTACIÓ, INFORMÀTICA Y MEDI AMBIENT
egonzalvo@andratx.cat 
 • SRA. MARGARITA BORRÁS ALEMANY, REGIDORA DE L'ÀREA D'ESPORTS
mborras@andratx.cat 
 • SRA. ANABEL CURTÓ ALEMANY , REGIDORA DE LES ÀREES D'EDUCACIÓ, CULTURA, BIBLIOTEQUES I JOVENTUT
acurto@andratx.cat 
 • SR. JOSÉ RAMÓN BAEZA CORRALES, REGIDOR DE L'ÀREA DE SERVEIS GENERALS I URBANS
jrbaeza@andratx.cat 
 • SRA. ENCARNACIÓN  RODRIGUEZ VILLADA, REGIDORA DE LES ÀREES DE TURISME I SERVEIS COMUNITARIS
erodriguez@andratx.cat

  MÉS per Andratx

MÉS per Andratx
 • SR. REGIDOR JOAN MANERA JAUME
jmanera@andratx.cat
 • SR. REGIDOR BERNAT REUS GINARD
reusgin@yahoo.es
 • SRA. REGIDORA RUTH MATEU VINENT
ruthmateu@gmail.com
 • SR. REGIDOR ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA
angelandratx@gmail.com
 • SR. REGIDOR BARTOMEU BOSCH ESTEVA
tomeusantel@gmail.com

  PSOE

PARTIDO SOCIALISTApsoeandratx@gmail.com
 • SR. REGIDOR ABILIO GARCIA SÁNCHEZ
abiliogs81@gmail.com 
 • SRA. REGIDORA ANA GARCÍA CASADO

anaainamaria@gmail.com

 • SRA. REGIDORA DOLORES MARTÍNEZ GALIÁN 

lolymartinezgalian@gmail.com

Date of last modification: 5 of septiembre 2018 at 13:39


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telephone: 971-628000 | Fax: 971-136552
Email: sac@andratx.cat