Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Municipi -> Patrimoni

Les possessions

Tornar Imprimir

Son Esteve

LES POSSESSIONS
Com arreu de Mallorca, el municipi d'Andratx compta amb importants propietats que, antigament, es dedicaven a l'agricultura i estaven formades per un edifici principal, la casa dels senyors, la casa dels amos i altres construccions agrícoles com la tafona, l'estable? A més de la capella i les torres de defensa, les quals, encara, es conserven en molts casos. Actualment, aquestes finques s'han remodelat i s'han convertit en vivendes privades o establiments turístics, com és el cas de Son Esteve.
Entre les possessions del terme, la majoria de les quals s'aixequen sobre antigues alqueries islàmiques, es poden citar:

 • Son Mas, l'Ajuntament d'Andratx
  És l'antiga alqueria àrab de Buendar que, després de la conquesta, va passar a mans de la família Seriol fins el 1435, any que va ser adquirida per la família Pomar i més tard per Guillem Desmas, de qui va agafar el nom. La finca ha passat per diverses propietats fins a l'adquisició per part de l'Ajuntament d'Andratx per fer la seu del consistori, l'any 1998. La seva estructura ha variat molt a causa de les diverses reformes. Ha passat de ser una petita possessió amb una torre de defensa, construïda al segle XV i coneguda com la torre del Sagrament; fins a una gran construcció de caràcter regular, amb pati central i decoracions de reminiscències neogòtiques i neoàrabs, de principis del segle XX.
 • Son Fortuny
  Aquesta possessió va formar part de l'antiga alqueria islàmica de Biniorella. L'any 1320 apareix documentada per primera vegada. Cap a 1440, la família Fortuny va adquirir la finca, per la qual cosa va canviar el nom. D'aquest edifici, en destaca la torre de defensa construïda al segle XV. L'any 1682 es varen fer tot una sèrie de reformes estructurals que es mantenen a l'actualitat.
 • Son Esteve
  Antigament, aquesta possessió, que apareix documentada l'any 1234, es coneixia amb el nom de Alcaniç i estava formada per les finques de Son Jofre, Son Simó, Son Xina, Son Prim i Andritxol. La seva característica torre va ser acabada de construir al segle XV, per Bartomeu Esteve, de qui la finca va prendre el nom. Actualment, Son Esteve es dedica a l'agroturisme.
 • Son Castell a s'Arracó
  Antigament, aquesta finca formava part de l'alqueria de Castanyola. Cap el 1515, Guillem Castell en va obtenir una part com a regal matrimonial i, més endavant, l'any 1529, en va adquirir una altra part, que pertanyia al seu oncle polític.

Data última modificació: 02/09/2011 a les 12:53


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat