Ajuntament d'Andratx

Inicio -> Áreas -> Urbanismo -> Normas Urbanísticas

03. Catálogo - Patrimonio Histórico

Volver Imprimir

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2012, va aprovar definitivament el catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal d'Andratx amb prescripcions.

Fecha de creación:  15 de noviembre de 2012
Fecha de publicación:  15 de noviembre de 2012

Entrada en vigor:  15 de noviembre de 2012

Descarga de archivos

Descargar archivo

Catálogo Aprobado Definitivamente - Patrimonio Histórico
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Castellà

Fecha última modificación: 18/01/2017 a las 18:04


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Teléfono: 971-628000 - Fax: 971-136552
Correo electrónico: sac@andratx.cat