Ajuntament d'Andratx

Inici -> Àrees -> Arxiu

Arxiu

Tornar Imprimir

Arxiu municipal

L'Arxiu Municipal es un servei general dins l'Administració pública  amb la finalitat de:

 • Impulsar sistemes de gestió dels documents, dirigits a obtenir l'economia, la celeritat i l'eficàcia en qualsevol gestió efectuada per les diferents dependències administratives.
 • Garantir l'accés a la documentació, tenir cura de la seva organització i descripció, de manera que la ciutadania i la mateixa administració la puguin consultar de manera fàcil i ràpida; a més de prendre les precaucions en cada cas a fi i efecte de protegir aquelles dades que puguin ser confidencials o puguin afectar la intimitat de les persones.
 • Promoure la protecció i la difusió del patrimoni documental, adoptar les mesures adequades per a la preservació i seguretat de la documentació; establir les mesures oportunes per a ser difosa i posar-la a l'abast de la ciutadania.
 • Per consultar expedientes de llicències d'obres: 
 1. Presentar una sol·licitud de consulta d'expedient a l'Oficina en Matèria de Registres (SAC) adreçada a l'Arxiu.
 2. Aportar les màximes dades possibles per tal de facilitar la localització dels expedients. Almenys s'ha d'especificar l'adreça de la finca i podrà contenir: Número d'expedient; Referència cadastral; Any de construcció; Promotor; Arquitecte; Certificat de primera inscripció; Fotografia de la façana.
 3. Una vegada avaluada la solicitud i sempre que l'Arxiu sigui el servei competent, es donarà accés a la documentació solicitada amb cita prèvia, concertada per correu electrònic o telefònicament. No s'admetran sota cap concepte consultes fora d'aquest dia.
 4. Si es sol·liciten còpies, es lliuraran previ pagament de les taxes corresponents (no està permès fer fotografies a la documentació).
 5. Per expedients en tramitació, s'hauran d'adreçar al departament d'Urbanisme
 • Per a la resta de consultes sobre la documentació custodiada a l'Arxiu:
 1.    Presentar una sol·licitud de consulta a l'Oficina en Matèria de Registres (SAC) adreçada a l'Arxiu.
 2.      Una vegada avaluada la solicitud i sempre que l'Arxiu sigui el servei competent, es donarà accés a la documentació solicitada amb cita prèvia, concertada per correu electrònic o telefònicament.
 3.     Si es sol·liciten còpies, es lliuraran previ pagament de les taxes corresponents (no està permès fer fotografies a la documentació).
 4.       Per expedients en tramitació, s'hauran d'adreçar al departament competent.

 L'Arxiu Municipal d'Andratx es regeix pel Reglament Regulador del Servei d'Arxiu Municipal d'Andratx, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del 31 de gener de 2013 (BOIB 47, 6 d'abril de 2013).

Només pot facilitar la consulta d'expedients que tengui custodiats i que hagin finalitzat la seva tramitació (art. 20.4 Reglament SAMAN i art. 16.1a i 179 ROF).

Pot denegar motivadament l'accés per motius de conservació (art. 39 Reglament SAMAN) i/o per les causes recollides a la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 14-16 i 18).

Adreça i dades de contacte

Adreça

Avenida  De la Cúria, 1

 Andratx (Illes Balears)

Tel.: 971 62 80 00 (Ext. 400)

Horari

De dilluns a divendres, de 9h a 14.30h

Dades de contacte

Persona responsable:

R. Delegada: Katia Rouarch (krouarch@andratx.cat)

Correu electrònic: arxiu@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

REGLAMENT SERVEI ARXIU MUNICIPAL ANDRATX
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 14/02/2019 a les 10:53


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat