Ajuntament d'Andratx

Inici

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Andratx, en la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Tornar Imprimir

Accèss al historic de contractació (anterior a 09/03/18) i contractes menors.

                              

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament d'Andratx passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

                              

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament d'Andratx fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquesta pàgina web fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests. La documentació publica dels diferents contractes romandrà publicada el període establert a la Llei de Contractes.

Data última modificació: 08/03/2019 a les 12:53

Aneu a la Seu Electrònica Portal de Transparència (Botó) Aneu a Perfil del Contractant Pagament de tributs Banner Visit Andratx BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES Pagament  de Tributs Ajuntament (Autoliquidacions i Liquidacions) Línia Verda Accessos a tràmits Aneu al Bolg d'Esports boton acceso directo biblioteca Catàleg Patrimoni normas urbanisticas 2007 senderismo watch about boton acceso directo farmacias

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat