Ajuntament d'Andratx

Inici -> └rees -> Formaciˇn y Ocupaciˇn

Comunicat Suspensiˇ procediments de contractaciˇ crisis sanitÓria

Tornar Imprimir

logo Ayuntamiento

En vista del Reial Decret 463/2020 publicat al BOE n˙m. 67, de 14 de marš de 2020, pel qual es declara l'Estat d'Alarma amb la finalitat de fer front a la situaciˇ d'emergŔncia sanitÓria provocada pel coronavirus (COVID-19), entrant en vigor a partir de la seva publicaciˇ, durant un termini de 15 dies.

Els articles 9 i 19 del citat RD, estableixen les mesures de contenciˇ en l'Ómbit educatiu, formatiu, comercial, equipaments culturals, activitats recreatives, activitats d'hostaleria, restauraciˇ i altres addicionals, llocs de culte, cerim˛nies civils i religioses, comercials minoristes d'alimentaciˇ, activitat comercial i transports.

Per la seva banda, l'article 6 estableix que cada administraciˇ conservarÓ les competŔncies que li atorga la legislaciˇ vigent en la gestiˇ ordinÓria dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessÓries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'Estat d'Alarma i sense perjudici del que s'estableix en els articles 4 i 5.

Vist el conjunt d'activitats i/o serveis afectats per les mesures de contenciˇ pel COVID-19, s'ha regulat un procediment especÝfic per a dur a terme la suspensiˇ (total o parcial) dels contractes i les seves possibles indemnitzacions pels danys i perjudicis que es puguin causar, sempre que quedi acreditada la impossibilitat de dur a terme les prestacions objecte del contracte.

Igualment, informar que per a poder suspendre el procediment i iniciar el corresponent procediment per a les indemnitzacions (les quals es troben recollides en l'article 34 del decret llei 8/2020 de 17 de marš, de mesures urgents extraordinÓries per a afrontar l'impacte econ˛mic i social del Covid-19), Ús necessari que el contractista solĚliciti la suspensiˇ del contracte. Trobaran els models per a procedir a la seva solĚlicitud adjunts a aquest text.

L'˛rgan de contractaciˇ de l'Ajuntament d'Andratx, una vegada hagi corroborat la impossibilitat d'execuciˇ del contracte a causa de la declaraciˇ de l'Estat d'Alarma, acordarÓ la suspensiˇ del contracte iniciant el corresponent procediment per a indemnitzar els danys i perjudicis que s'hagin pogut causar.

AixÝmateix, s'adjunta tambÚ informe de l'advocacia general de l'Estat on interpreta que l'apartat segon de l'article 34 del RD Llei, corresponent a les pr˛rrogues dels contractes de serveis i subministres que no siguin de prestacions succesives, Ús aplicable als contractes menors. D'aquesta manera, en cas de que un contracte el qual no s'ha vist afectat per la suspensiˇ automÓtica a conseqŘŔncia del COVID-19, per˛ si en el cumpliment de les seves prestacions, produint un retrÓs en els terminis indicats, es pot atorgar una ampliaciˇ de termini o una pr˛rroga, sempre que es demostri que la causa del retrÓs Ús a conseqŘŔncia del COVID-19.

Data ˙ltima modificaciˇ: 24/03/2020 a les 10:05

Te pot interessar...

Aneu a la Seu Electr˛nica Portal de TransparŔncia (Botˇ) Botˇ Cita PrŔvia Pagament de tributs Pagament  de Tributs Ajuntament (Autoliquidacions i Liquidacions) Banner Visit Andratx BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES LÝnia Verda Accessos a trÓmits Botˇ Inacua Esports Andratx boton acceso directo biblioteca CatÓleg Patrimoni Botˇn Visor Urbanismo normas urbanisticas 2007 senderismo watch about boton acceso directo farmacias

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
TelŔfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electr˛nic: sac@andratx.cat