Ajuntament d'Andratx

Inici -> └rees -> Cultura

Detalls per a passejar, fer esport i sortir amb els nins a partir del 2 de maig

Tornar Imprimir

logo Ayuntamiento

El ButlletÝ Oficial de l'Estat d'aquest divendres 1 de maig publica tots els detalls sobre els passejos i l'activitat fÝsica individual que es permeten des d'aquest dissabte. Un progenitor pot canviar l'hora de sortida amb menors si ho justifica per conciliaciˇ. No es pot usar vehicle motoritzat o transport p˙blic per a anar a practicar l'activitat fÝsica.

1. S'habilita a les persones amb una edat igual o superior als 14 any a circular per les vies o espais d'˙s p˙blic per a la prÓctica de les activitats fÝsiques permeses per aquesta ordre.

2. Queda permesa la prÓctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers, aixÝ com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horÓries establertes.

3. Durant els passejos es podrÓ sortir acompanyat d'una sola persona convivent. No obstant aix˛, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho tambÚ per una persona treballadora de la llar a cÓrrec o persona cuidadora habitual.

La prÓctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte nomÚs es podrÓ realitzar de manera individual. No obstant aix˛, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho per una persona convivent, una persona treballadora de la llar a cÓrrec o persona cuidadora habitual.

4. Els passejos es realitzaran amb una distÓncia no superior a un quil˛metre respecte al domicili. Aquesta limitaciˇ no serÓ aplicable a la prÓctica no professional de qualsevol esport individual, estant aquesta permesa dins del municipi on es resideix.

5. No podran fer ˙s de l'habilitaciˇ continguda en l'apartat 1 les persones que presentin sÝmptomes o estiguin en a´llament domiciliari a causa d'un diagn˛stic per COVID-19, o que es trobin en perÝode de quarantena domiciliÓria per haver tingut contacte amb alguna persona amb sÝmptomes o diagnosticat de COVID-19. AixÝ mateix, tampoc podran fer ˙s d'aquesta habilitaciˇ els residents en centres sociosanitaris de majors.

6. Els desplašaments als quals es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos amb carÓcter general en l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de marš, aixÝ com per l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplašaments per part de la poblaciˇ infantil durant la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19, podent ser aquests acumulatius.

Requisits per a evitar el contagi

1. Durant la prÓctica de les activitats fÝsiques autoritzades per aquesta ordre haurÓ de mantenir-se una distÓncia interpersonal amb tercers d'almenys dos metres.

2. S'han d'evitar els espais concorreguts, aixÝ com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.

3. En la mesura possible, l'activitat fÝsica permesa per aquesta ordre ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessÓries en les vies o espais d'˙s p˙blic. Quan en atenciˇ a les condicions fÝsiques de la persona que estÓ realitzant l'activitat sigui necessari fer una parada en les vies o espais d'˙s p˙blic, la mateixa es durÓ a terme pel temps estrictament necessari.

4. S'haurÓ de complir amb les mesures de prevenciˇ i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitÓries.

5. Per a possibilitar que es mantingui la distÓncia de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l'espai p˙blic a favor dels que caminen i dels quals van amb bicicleta, en aquest ordre de prioritat.

Llocs permesos

1. Es podrÓ circular per qualsevol via o espai d'˙s p˙blic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respectin els lÝmits establerts en aquesta ordre.

2. No estarÓ permŔs l'accÚs a instalĚlacions esportives tancades per a la prÓctica de les activitats previstes en aquesta ordre.

3. No es podrÓ fer ˙s de vehicle motoritzat o del transport p˙blic per a desplašar-se a vies o espais d'˙s p˙blic amb la finalitat de practicar l'activitat fÝsica prevista en aquesta ordre.

Franges horÓries

S'estableixen les segŘents franges horÓries per a la realitzaciˇ de les activitats previstes:

1. La prÓctica d'esport individual i els passejos nomÚs podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.

2. Aquelles persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores.

3. Les persones majors de 70 anys podran sortir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

4. Les franges horÓries previstes en aquest article no seran aplicables a aquells municipis i els d'Ómbit territorial inferior al municipi que administrin nuclis de poblaciˇ separats amb una poblaciˇ igual o inferior a 5.000 habitants, en els quals la prÓctica de les activitats permeses per aquesta ordre es podrÓ dur a terme entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.

5. Excepcionalment, aquestes franges horÓries podran no ser aplicable en aquells casos en els quals per raons mŔdiques degudament acreditades es recomani la prÓctica de l'activitat fÝsica fos de les franges establertes, aixÝ com per motius de conciliaciˇ justificats dels acompanyants de les persones majors, menors o amb discapacitat.

DescÓrrega darxius

Data ˙ltima modificaciˇ: 31/05/2020 a les 17:13


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
TelŔfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electr˛nic: sac@andratx.cat