Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Sessions del Ple

Informació per a l'ampliació de terrasses en locals comercials

Tornar Imprimir

logo Ayuntamiento

L'Ajuntament d'Andratx ha obert la possibilitat a tots aquells comerços i establiments de restauració del municipi a ampliar l'espai de les seves terrasses.

Ara que pasam a la Fase 1 de la desescalada, en la qual aquests comerços poden tornar a l'activitat però amb restriccions sanitàries pel que fa al seu funcionament, s'ha pres aquesta mesura per a tractar de reduir la pèrdua d'aforament obligatòria d'aquests locals (que, entre d'altres, hauran d'obrir al 50% de la seva capacitat), i sobretot per a donar suport en la seva recuperació econòmica i mantenir llocs de feina.

Per a això, tots els comerços i establiments que disposin de terrassa i puguin disposar d'espai per a la seva ampliació, podran sol·licitar-ho complint una sèrie de paràmetres. S'estudiarà cas per cas, i escoltant també als veïns de la zona. Si en algun cas no fos possible l'ampliació, es cercaran alternatives.

Documentació a aportar:

- Instància sol·licitant permís (amb indicació de superfície, llarg per ample). Si es pretén instal·lar ombrel·les, hauran d'indicar superfície i característiques d'aquestes. La podran trobar clickant aquí.

- Permís o autorització dels propietaris llindants o comunitat de propietaris en cas que sigui plurifamiliar si la nova ocupació prevista ocupa les seves façanes.

- Fotografia de la façana i de la zona que es vol ocupar.

- Pla, escala 1/50 assenyalant l'espai on es col·locaran les taules i cadires.

- Document que acrediti el pagament de les taxes corresponents a l'any 2019.

Es recorda que l'autorització per a l'ampliació serà com a màxim d'un 50%, i que les superfícies a ocupar hauran de complir amb tot el que s'estableix en el Reglament municipal vigent i en tot cas amb el que s'estableix en els articles 12 i 13 de l'Ordre SND/386/2020 , de 03 de maig, publicada en el BOE núm 123 de 03.05.2020, que regula la reobertura de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració.

Aquestes autoritzacions estaran en vigor mentre duri l'estat d'alarma.

Aquestes sol·licituds només poden ser realitzades per titulars d'establiments que ja tenen autoritzada actualment l'ocupació de via pública. Ho poden fer mitjançant el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament (en horari habitual, de dilluns a divendres de 8.30h a13.30h, tot i que ara s'ha de fer amb cita prèvia, telefonant al 971 62 80 00, 971 62 80 01, o 971 62 80 02), o en els llocs establerts en l'art.16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre 2015, procediment administratiu comú. Igualment, també es podrà realitzar mitjançant la Seu Electrònica.

Els titulars d'establiments que desitgin ocupar la via pública i encara no tinguin autorització municipal, hauran de formular la sol·licitud exprofeso el model de la qual es troba en la pàgina web de l'ajuntament d'Andratx.

Recordar que no es podran instal·lar les taules fora de la façana de l'establiment, si no és amb l'autorització expressa dels establiments llindants. Autorització que s'haurà d'aportar per l'interessat en l'expedient que es tramiti a aquest efecte, deixant en tot cas expedit l'accés als habitatges i els locals comercials.

Per a qualsevol dubte o major informació, poden telefonar al 971 62 80 01, o al 971 62 80 02.

Data última modificació: 11/06/2020 a les 08:44


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat