Ajuntament d'Andratx

Inici

Obert el termini per sol·licitar la bonificació de l'IBI per Familia Nombrosa

Tornar Imprimir

Acaba el 30 de març

logo Ayuntamiento

L'Ajuntament d'Andratx recorda que ja està obert el termini per sol·licitar la bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a famílies nombroses, i que aquest acaba el dijous 30 de març. 

Ténen fins aquest dia per sol·licitar la bonificació mitjançant el Servei d'Atenció al Ciutadà, siempre que es compleixi amb l'establert al texte de l'Ordenança Fiscal, segons fixa la Llei d'Hisendes Locals.

Entre els requisits indispensables, destaca que la unitat familiar estigui empadronada al domicili que es pretèn bonificar; ser propietari de l'habitatge; i acreditar la condició de 'Familia nombrosa'.

La bonificació pot arribar fins al 90%, en funció de la categoria de la familia nombrosa, i del valor cadastral de l'habitatge habitual.

La principal documentació a presentar per la sol·licitut és la següent

  • Sol·licitud general indicant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut d'IBI
  • Certificat o fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa expedit per la C.A.I.B.
  • Fotocòpia del D.N.I. del subjecte passiu
  • Qualsevol altre document que li sigui requerit per l'Administració Municipal a fi de comprovar el cumpliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació

Les sol·licituds i documentació es podran presentar  d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de les següents formes:

  • TELEMÀTICAMENT:  a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Andratx (obligatori per als subjectes obligats -persones jurídiques, col·legiats, funcionaris...- a relacionar-se electrònicament amb les administracions)
  • PRESENCIALMENT (només per a persones físiques):  Al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia(08:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.
  • Per correu postal (només per a persones físiques). 

Data última modificació: 03/02/2021 a les 10:59

Aneu a la Seu Electrònica Portal de Transparència (Botó) Botó Cita Prèvia Botó Ajudes socials covid19 Pagament de tributs Pagament  de Tributs Ajuntament (Autoliquidacions i Liquidacions) Banner Visit Andratx BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES Línia Verda Accessos a tràmits Botó Inacua Esports Andratx boton acceso directo biblioteca Catàleg Patrimoni Botón Visor Urbanismo normas urbanisticas 2007 senderismo watch about boton acceso directo farmacias

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat