Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Socials

Centre de Dia

Tornar Imprimir

Descripció

El Centre de Dia al municipi d'Andratx constituteix un servei socio-sanitari de suport familiar que ofereix una atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones majors afectades per qualsevol discapacitat física, psíquica o social, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i afavorint així el suport als familiars cuidadors. 

Proporciona atenció terapèutica diurna mitjançant programes de psicoestimulació global a nivell cognitiu, psicosomàtic i social, per a prevenir situacions de major deterioriment físic o psíquic, potenciant al màxim les actituts vitals residuals dels usuaris, evitant o retardant en la mesura que sigui possible els ingresos no desitjats en centres residencials.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 08:30 a 14:00h

On es pot sol·licitar?

SAC

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

Fotocòpia DNI usuaris

Fotocòpia DNI representant

Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o de l'assegurança dels usuaris

Fulla de domiciliació bancària

Organisme resolutor

Servicios Sociales y Sanidad

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació

Direcció: Carrer Sallent, 41

Telèfon Centre de Dia: 971137175

Director: Bernardo Encinas

Telèfon Serveis Socials: 971628000 ext103/107

Data última modificació: 26/02/2016 a les 12:35


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat