Ajuntament d'Andratx

Inici -> Àrees -> Serveis Comunitaris

Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física o el seu representant legal

Requisits

  • Estar empadronat en el terme municipal d'Andratx i
  • Tenir el certificat acreditatiu de problemes de mobilitat, expedit per la Direcció General de Serveis Socials.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00

On es pot sol·licitar?

SAC Andratx
(De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx
Telèfon : 971628000

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància específica
  • En el cas d'actuar en representació de la persona interessada, s'ha d'adjuntar una autorització de representació
  • Fotocopia DNI o permís de residència si escau
  • Certificat del Centre Base de la Direcció general de Serveis Socials, expedit expressament als efectes d'obtenció de la tarjeta d'aparcament.
  • Una fotografía grandària carnet
  • Justificant pagament de la taxa per expedició de models oficials (veure enllaç en aquest tràmit a galeria multimedia)

Organisme resolutor

Servicios Comunitarios

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Descàrrega darxius

Data última modificació: 20/09/2019 a les 13:27


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat