Ajuntament d'Andratx

Inici

Matrícula ACCC avaluació i certificació de coneixements

Tornar Imprimir

Descripció

El Servei Lingüístic de l'Ajuntament d'Andratx és un punt d'informació de l'organisme Avaluació i Certificació de Català, de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), del Govern de les Illes Balears. Des d'aquest punt d'informació s'informa i tramita la matrícula per a les proves oficials de la DGPL.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Quan inicar el tràmit?

De Dilluns a Divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Arxiu Ajuntament d'Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


- Justificant pagament taxes al Govern de les Illes Balears
- DNI
- Instància específica

Normativa

Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears

Organisme resolutor

Archivo, Biblioteca y Asesor Lingüístico

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Correu electrònic: arxiu@andratx.cat

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:18


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat