Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Comunitaris

Cementiri. Títol nou.

Tornar Imprimir

Descripció

El títol nou de sepultura o la concessió de drets funeraris, pot ser:

  • Del cementiri d'Andratx;
  • Del cementiri de s'Arracó.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general;
  • Fotocòpia del DNI del titular de la sepultura.

Abans de retirar el títol:

  • Justificant del pagament de la taxa corresponent segons l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.

Normativa

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal de l'Ajuntament d'Andratx;
  • Reglament del Servei dels Cementiris Municipals.

Organisme resolutor

Servicios Comunitarios

Efectes presumptes

No aplica

Fi de la via administrativa

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Telèfon: 971.628.000
Fax: 971.136.735

Data última modificació: 18/11/2019 a les 12:24


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat