Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Medi Ambient

Registre d'animals potencialment perillosos.

Tornar Imprimir

Descripció

Una vegada tramitada la llicència té un termini de 15 dies per a realitzar el registre de l'animal potencialment perillós, des de l'Àrea de Medi ambient i Sostenibilitat es recomana que ambdós documents (llicència i registre) es realitzin simultàniament.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Lloc de presentació: Registre
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, nº 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


1. Llicència administrativa per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.
2. Cartilla sanitària de l'animal.
3. Document acreditatiu d'identificació de l'animal.
4. Certificat de sanitat animal que acrediti la situació sanitària de l'animal i la inexistència de malalties o trastorns que ho facin especialment perillós.

Normativa

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 6 Mesos

Organisme resolutor

Ajuntament d'Andratx

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: mediambient@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

MEDI AMBIENT - Registre d'animals potencialment perillosos.
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:19


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat