Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> TrÓmits i impresos  -> TrÓmits - Gestiˇ TributÓria

Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalessa urbana (IIVT). Pr˛rroga per herŔncia.

Tornar Imprimir

Descripció

Els subjectes passius estan obligats a practicar autoliquidaciˇ de l'Impost i simultÓniament ingressar l'import de la quota resultant, en les transmissions *mortis-causa, el termini serÓ de sis mesos a contar des de la data de defunciˇ del causant o, si escau i amb anterioritat al venciment del termini de sis mesos abans assenyalat, el subjecte passiu podrÓ instar la pr˛rroga del mateix per altre termini de fins a sis mesos de durada, que s'entendrÓ tÓcitament concedit pel temps concret solĚlicitat.

Forma d'iniciaciˇ

A peticiˇ de l'interessat

Qui ho pot solĚlicitar?


Interessat o representant legal.

Quan inicar el trÓmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot solĚlicitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenciˇ a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la C˙ria,n˙m. 1
07150 Andratx

Documentació a aportar

  • InstÓncia especÝfica
  • Fotoc˛pia del certificat de defunciˇ

Normativa

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marš, del Texte Refˇs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Ordenanša fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de los terrenys de naturalessa urbana

Organisme resolutor

Gestiˇn Tributaria

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resoluciˇ posa fi a la via administrativa

MÚs informació


TelŔfon:971 628002
Fax: 971 136735
Correo electrˇnico: gestio-tributaria@andratx.cat

DescÓrrega darxius

Data ˙ltima modificaciˇ: 12/11/2019 a les 14:07


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
TelŔfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electr˛nic: sac@andratx.cat