Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> TrÓmits i impresos  -> TrÓmits - Gestiˇ TributÓria

Agrupaciˇ de Tributs sobre inmobles. Tancament de negoci.

Tornar Imprimir

Descripció

Si es cessa definitivament en l'˙s del servei durant el primer semestre de
l'exercici procedirÓ la devoluciˇ parcial de la quota (la meitat) ja ingressada. Si el cessament definitiu tÚ lloc el segon semestre, no procedirÓ retornar quota alguna. Les devolucions es tramitaran prŔvia solĚlicitud expressa dels contribuents.

Forma d'iniciaciˇ

A peticiˇ de l'interessat

Qui ho pot solĚlicitar?

Interessat o representant legal.

Quan inicar el trÓmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot solĚlicitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenciˇ a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la C˙ria,n˙m. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • InstÓncia especÝfica
  • Fotoc˛pia de la baixa de l'Impost sobre activitats econ˛miques (model 036 o 840) sellat per la AgŔncia TributÓria.
  • Fotoc˛pia dels dos darrers rebuts d'agrupaciˇ de tributs sobre immoblesá(fems)

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Texte ref˛s de la Llei reguladora de hisendes locals
  • Llei 58/2003, de 17 de diciembre, general tributÓria
  • Ordenanša fiscal reguladora de la taxa per recollidaáy tractament de basures

Organisme resolutor

Gestiˇn Tributaria

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resoluciˇ posa fi a la via administrativa

Recursos

Reposiciˇ potestatiu y contenciˇs administratiu

MÚs informació


TelŔfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Data ˙ltima modificaciˇ: 12/11/2019 a les 13:53


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
TelŔfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electr˛nic: sac@andratx.cat