Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> TrÓmits i impresos  -> TrÓmits - Gestiˇ TributÓria

Impost VehÝcles de Tracciˇ MecÓnica (IVTM). ALTES

Tornar Imprimir

Descripció

Quan s'adquireix un vehicle per primera vegada, abans de matricular-lo a la Prefectura de TrÓnsit, cal autoliquidar l'impost a l'Ajuntament.

Forma d'iniciaciˇ

A peticiˇ de l'interessat

Qui ho pot solĚlicitar?

Persona fÝsica o jurÝdica que figuri com a titular del vehÝcle en el permÝs de circulaciˇ.

Requisits

La persona intereressada tÚ que estar empradronada, ser resident, tenir una propietat en el terme municipal o un domicili en el municipi (en el cas de no residents).

Quan inicar el trÓmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot solĚlicitar?


Departament de Gestiˇ TributÓria
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, n 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Certificat de compra del vehicle degudament omplerta (Full blau que Ús igual que la fitxa tŔcnica per˛ amb el nom del comprador)
  • Fotoc˛pia del DNI o CIF del interessat o NIE en cas de ser estranger.
  • Certificat d'empadronament si la direcciˇ del padrˇ no coincideix amb la del DNI (el necessitaran per anar a trÓfic).
  • C˛pia de l'escripturaá (en cas que la persona no estigui empadronada y sigui propietÓria d'un bÚ immoble).
  • En cas de no residents, documentaciˇ acreditativa de tenir un domicili en el municipi.

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refˇs de la Llei reguladora d'hisendes locals
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributÓria
  • Ordenanša fiscal reguladora de l'impost sobre Vehicles de tracciˇ mecÓnica

Organisme resolutor

Gestiˇn Tributaria

Efectes presumptes

No aplica

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions


Per fer el cÓlcul de l'impost d'un vehicle Ús necessari discrepar entre la classe de vehicle.
Els diferents vehicles estan classificats en turismes, autocars, camions, tractors, remolcs i semiremolcs, ciclomotors i motos.
Cadascuna d'aquestes classificacions tÚ diferents barems, per saber com s'aplica l'impost s'ha de tenir en compte que pels turismes es tenen en compte el cavalls fiscals, pels autocars les places, pels camions el pes de cÓrrega ˙til (pes mÓximautoritzat menys la tara), pels tractors els cavalls fiscals, pels remolcs i semiremolcs el pes de cÓrrega ˙til, per les motos la potŔncia en centÝmetres c˙bics i per als ciclomotors, la deute tributÓria vendrÓ determinada per una quantitat fixa. La llista de les quotes segons els diferents barems s'aprova cada any amb la corresponent ordenanša fiscal.
Aquest impost Ús anual. No obstant, quan es tracti d'una alta o una baixa, es prorratejaran les quotes per trimestres.
Quin preu tÚ?

Les quotes tributÓries que figurin en l'ordenanša fiscal de l'any en curs.

MÚs informació


TelÚfono: 971 628000
Fax. 971 136735

Contingut relacionat

Enllašos addicionals

Data ˙ltima modificaciˇ: 12/11/2019 a les 14:44


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
TelŔfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electr˛nic: sac@andratx.cat