Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Secretaria

Inscripció en el Registre d'Associacions del Municipi

Tornar Imprimir

Descripció

El Registre d'Associacions del Municipi es durà a terme a la Secretària de la Corporació i les seves dades seran públiques. Les inscripcions es realitzaran quan ho sol·licitin els representants de les associacions interessades

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions interessades

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Departament de Secretaria
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància general
  • Fotocòpia dels estatuts de l'associació
  • Nombre d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics
  • Noms de les persones que ocupin els càrrecs directius (poden estar dins i fora dels estatuts)
  • Domicili social (el que figura en els estatuts o fotocòpia del CIF)
  • Fotocòpia del CIF
  • Acreditació d'adaptació a la Llei orgànica 1/2002, de dret d'associació

Organisme resolutor

Secretaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions


Les associacions inscrites estaran obligades a notificar al registre les modificacions de les dades en el mes següent quan es produeixin. L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc que l'Ajuntament pugui donar de baixa a l'associació del Registre

Més informació


Telèfon: 971 628011

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat