Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Esports

Ús de les instal·lacions esportives

Tornar Imprimir

Descripció

L'obligació de contribuir neix per la prestació i utilització de serveis públics, com les piscines, les instal·lacions esportives i altre d'anàlogues que existeixen en els recintes esportius de propietat municipal. Aquestes instal·lacions són les següents:

 • Pista poliesportiva del Palau Municipal d'Esports
 • Pista de tennis
 • Pista poliesportiva de gespa
 • Resta de pistes poliesportives
 • Camps de futbol municipals

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Quan inicar el tràmit?

Departament de Cultura: dies laborables, de 8.30 a 13.30 h
Palau Municipal d'Esports: de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h, i diumenge, de 9 a 14 h

On es pot sol·licitar?


Si la prestació la sol·licita un particular del municipi s'haurà de presentar al:
Palau Municipal d'Esports
Carrer de Son de Son Prim, núm. 7
07150 Andratx

Si la sol·licita un particular de fora del municipi, un club, una entitat cultural o esportiva, una associació o una federació; s'haurà de presentar al:
Departament de Cultura
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del DNI o passaport, en vigor, de cada usuari
 • Fotocòpia del llibre de família o certificat de convivència en l'abonament familiar, en vigor
 • En cas de ser familiar nombrosa s'ha d'adjuntar la fotocòpia del carnet de familiar nombrosa, en vigor
 • En cas de ser jubilat, pensionista o posseir alguna minusvalidesa s'ha d'adjuntar la fotocòpia del certificat acreditatiu
 • En cas de ser contribuent de l'IBI, s'ha d'adjuntar una fotocòpia de l'últim rebut en curs
 • En cas d'estar empadronat en municipis amb conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Andratx, s'ha d'adjuntar un certificat d'empadronament
 • En cas de tenir el carnet jove, en vigor, s'ha d'adjuntar una fotocòpia
 • En cas de ser estudiant, s'ha de presentar una fotocòpia del carnet d'estudiant, en vigor
 • En cas d'estar en situació d'atur, s'ha d'adjuntar una fotocòpia del certificat acreditatiu d'estar un mínim de 6 mesos en situació d'atur

  Documentació necessària per a la renovació:
 • Per a la renovació és necessari el carnet original
 • En cas de canvi de modalitat d'abonament, s'ha de lliurar la documentació necessària per al nou abonament

Normativa

Ordenanza fiscal reguladora del precio público de la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales

Organisme resolutor

Deportes

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon Departament de Cultura: 971 628014
Correus electrònics:
cultura@andratx.cat
auxcultura@andratx.cat

Telèfon Palau Municipal d'Esports: 971137131
Correus electrònics:
pmunicipalesports@andratx.cat
recepcio-palau@andratx.cat

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Documents

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:18


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat