Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Esports

Abonaments Palau Municipal d'Esports

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Quan inicar el tràmit?


De dilluns a divendres de 8 a 21h, dissabte de 8:30 a 21h i diumenge de 8:30 a 14h.

De l'1 al 31 d'agost. les inscripcions es faran al:
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avda. La Cúria, 1
07150 Andratx
Horari: de 8:30 a 13:30h.

On es pot sol·licitar?


Palau Municipal d'Esports
Son Prim, nº 7
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Fotocòpia del DNI o passaport, en vigor, de cada usuari;
  • Fotocòpia del llibre de família o certificat de convivència en l'abonament familiar (en vigor)
  • En cas de ser família nombrosa s'ha d'adjuntar la fotocòpia del carnet de família nombrosa (en vigor); bonificació del 20% no acumulable a altres bonificacions.
  • En cas de ser jubilat, pensionista o posseir alguna minusvalidesa igual o superior al 33% s'ha d'adjuntar la fotocòpia del certificat acreditatiu; bonificació del 50%.
  • En cas de ser contribuent de l'IBI, s'ha d'adjuntar una fotocòpia de l'últim rebut en curs; només per abonaments individuals.
  • En cas d'estar empadronat en municipis amb conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Andratx, s'ha d'adjuntar un certificat d'empadronament;
  • En cas de tenir el Carnet jove, en vigor, s'ha d'adjuntar una fotocòpia;

Documentació necessària per a la renovació:

  • Per a la renovació és necessari el carnet original;
  • En cas de canvi de modalitat d'abonament, s'ha de lliurar la documentació necessària per al nou abonament.

Normativa


Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals

Organisme resolutor

Deportes

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació

Palau Municipal d'Esports
Telèfon: 971137131
Correus electrònics:
pmunicipalesports@andratx.cat
recepcio-palau@andratx.cat

Departament d'Esports Ajuntament d'Andratx
Telèfon: 971.628.000 Ext. 218

Continguts relacionats

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:16


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat