Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Bonificacions a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària

Tornar Imprimir

Descripció


Gaudiran d'un 50% de bonificació en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti per escrit per les persones interessades abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació semblant a aquesta, i que no figurin entre els béns del seu immoble.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física i persona jurídica

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Certificat que les parcel·les no formen part de l'immoble i del desglossament dels seus comptes d'immoble i de les existències de l'últim balanç
  • Original i fotocòpia de l'IBI de l'últim període impositiu
  • Original i fotocòpia de l'impost sobre societats corresponent a l'any de compra de la parcel·la
  • Original i fotocòpia de les escriptures de la parcel·la
  • Certificat del Col·legi d'Arquitectes on figuren les dates d'iniciació de l'obra
  • Llicencia d'obra

Normativa

  • Art. 73.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març (BOE núm. 59 de 9 de març de 2004)
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Recurso de reposición

Observacions


El termini d'aplicació comprendrà des del període impositiu següent al de l'inici de les obres, fins al posterior del seu acabament, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectives, sense que, en cap cas pugui excedir de 3 períodes impositius

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00
Fax: 971 13 67 35
Correu electrònic: catastro@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat