Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Bonificacions als habitatges de protecció oficial i equiparables

Tornar Imprimir

Descripció

Bonificació del 50% de la quota de l'impost durant 3 anys comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?


Les persones propietàries d'habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests, segons la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

 

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Cèdula de qualificació definitiva (original i fotocopia)
  • Fotocopia rebut IBI

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Inmobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Recurs de reposició

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: catastro@andratx.cat

Descàrrega darxius

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat