Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Bonificacions per família nombrosa

Tornar Imprimir

Descripció

TERMINI ABANS DEL 30 DE MARÇ DEL ANY EN CURS

Aquesta bonificació pot arribar fins al 90% de la quota de l'impost. La bonificació es determinarà en funció de la categoria de família nombrosa i el valor cadastral del seu habitatge habitual.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Requisits

  • El subjecte passiu beneficiari haurà d'estar empadronat en el municipi d'Andratx
  • La bonificació s'aplicarà a l'habitatge habitual de la família, és a dir, aquell on hi figura empadronada la família, o la major part d'aquesta.
  • El valor cadastral de l'habitatge ha d'estar individualitzat.
  • Per a la seva aplicació en l'any següent, si escau, haurà de presentar-se la sol·licitud abans del 30 de març.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


- Sol·licitud general indicant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebu d'IBI
- Certificat o fotocòpia delcarnet vigent de família nombrosa expedit per la C.A.I.B.
- Fotocòpia del D.N.I. del subjecte passiu
- Qualsevol altre document que li sigui requerit per l'Administració Municipal a fi de comprovar el cumpliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Recurs de reposició

Més informació


Telèfon: 971 628000

Descàrrega darxius

Descargar archivo

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 17/03/2015 a les 13:24


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat