Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Exempcions

Tornar Imprimir

Descripció

Tenen exempcions d'IBI:

 • Els serveis públics (defensa, seguretat, educació i serveis penitenciaris)
 • Els immobles destinats a usos religiosos per aplicació de convenis amb la Santa Seu, amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, amb la Federació de Comunitats Israelites i amb la Comissió Islámica
 • Els col·legis concertats
 • Els immobles subjectes a la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
 • Els que pertanyen a governs estrangers o que els sigui d'aplicació l'exempció per convenis internacionals
 • Els que pertanyen al patrimoni històricoartístic i dintre d'aquest:
  • Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric i que estiguin inscrits com a tals en el Registre de béns d'interès cultural 
  • Els immobles situats dintre de la zona arqueològica i inclosos en el Pla General com a objecte d'especial protecció
  • Els immobles situats dintre del conjunt històric, catalogats com a objecte de protecció integral o singular i amb una antiguitat igual o superior a 50 anys
  • Els que pertanyen a la Creu Roja

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

 

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • Sol·licitud general
 • Es lliurarà la documentació específica que avali, certifiqui i demostri la situació que dóna dret a l'exempció

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: catastro@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat