Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Notificació indeguda

Tornar Imprimir

Descripció

La data de l'import de l'impost és el dia 1 de gener de cada any. El titular de l'immoble en aquesta data, té l'obligació de pagar-lo en aquest exercici. Es poden produir dos tipus de notificacions indegudes:
1. Que l'any següent al de la compravenda la notificació arribi a nom de l'antic titular. En aquest cas cal anar a la Unitat de Cadastre i sol·licitar el canvi de titularitat de l'immoble, la qual cosa s'ha de justificar amb una còpia de l'escriptura de compravenda o una nota registral simple. Posteriorment, el nou titular de l'immoble rebrà la liquidació a nom seu
2. Que l'any en curs de la compravenda, la notificació arribi a nom del nou titular:
a) Si el nou titular no l'ha pagat, la Unitat de Cadastre anul·larà immediatament la reclamació improcedent
b) Si el nou titular l'ha pagat, s'ha de presentar una sol·licitud de devolució, i s'aportarà l'original del rebut incorrecte, NIF i dades bancàries a l'efecte de devolució, segons el model de pagaments per transferència bancària de l'Ajuntament d'Andratx i  s'han de confirmar les dades fiscals i bancàries. Aquesta última sol·licitud s'ha de presentar en el Registre

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

 

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat