Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Estadística

Certificat històric i d'altres

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o persones jurídiques segons el certificat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)Ajuntament d'AndratxAvinguda de la Cúria,núm. 107150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància general sol·licitant el certificat que correspongui
  • Justificant del pagament de les taxes corresponents
    La persona sol·licitant ha d'aportar el DNI o la documentació acreditativa

Normativa


Ordenança fiscal reguladora de la tasa per expedició de documents administratius

Organisme resolutor

Interior y Estadística

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions

Si el sol·licitant es tracta d'una tercera persona s'aportarà l'autorització expressa de la persona interessada, a més de documentació acreditativa de la persona que l'autoritza i de l'autoritzada

Més informació


Telèfon: 971 628000, Extensions: 207 i 214
Correu electrònic:estadistica@andratx.cat

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:36


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat