Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Educació

Matrícula per a l'Escola Municipal de Música i Dansa

Tornar Imprimir

Descripció

L'Escola de música proporciona i ofereix ensenyament de diferents instruments com ara: piano, cant, flauta, guitarra, clarinet, saxofó, requint, percussió, xeremies, fobiol, tamborí, llenguatge musical i dansa clàssica i morderna.

La realització d'aquestes assignatures queda condicionada al nombre d'alumnes matriculats.

Altres activitats de caràcter gratuit: Banda de Música, Cor Petitons, Cor Infantil, Coral d'Adults i "Grup de Xeremies".

Per estudiar qualsevol instrument a l'Escola de Música és obligatori estar matriculat de llenguatge musical (excepció: alumnes amb 4 cursos de llenguatge musical aprovats).

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

On es pot sol·licitar?

Ajuntament d'Andratx
Av. de la Cúria, 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància específica 
  • Autorització de Matrícula de l'Escola de Música
  • Imprès de domiciliació bancària
  • Si és major de 65 anys: còpia del DNI
  • Si és estranger: NIE
  • Carnet de família nombrosa, si és el cas.
  • Sol·licitud d'informe dels serveis socilas de l'Ajuntament de que és de gran ajuda els serveis de l'escola de música
  • Acreditació de ser jubilat o pensionista, si és el cas.

Normativa

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Andratx

Organisme resolutor

Departament de Cultura, Educació, Formació i Ocupació

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:24


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat