Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Urbanisme

Certificat d'actualització del certificat de final d'obra

Tornar Imprimir

Descripció

El certificat d'actualització del certificat de final d'obra és requerit pel Consell de Mallorca, departament d'Habitatge i Urbanisme, quan obres que havent obtingut el Certificat Municipal d'Obres Municipal no van sol·licitar en el seu moment la cèdula de primera ocupació al Consell de Mallorca, i ara ho fan. El certificat d'actualització del certificat de final d'obra és una acreditació de que no ha variat la situació de l'obra que obtingué el certificat Final d'Obres en el su dia.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h

On es pot sol·licitar?

Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Documentació a aportar


  • Instància sol·licitant el certificat d'actualització de final d'obra fent referència nº d'expedient de Final d'Obra o referència d'expedient d'obra del projecte en qüestió.
  • Plànol de situació : Fotocòpia de la llista de carrers municipal indicant la situació o en cas de rústica indicar el nombre de polígon i parcel·la .
  • Carta de pagament dels taxes municipals.

Organisme resolutor

Urbanismo

Efectes presumptes

No aplica

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Observacions

 

-Tota la documentació ha de anar signada pel peticionari
-Si el peticionari esta representat o és una entitat, s'ha d'acreditar mitjançant document original i fotocòpia.
-Si el sol·licitant és de nationalitat no espanyola és necessari el NIE.

Descàrrega darxius

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Data última modificació: 18/11/2019 a les 13:06


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat