Catàleg del Patrimoni Històric d'Andratx

Planimetria General amb A-0
Tot
Ordenació
Portades Nuclis
Andratx
Camp de Mar
Port d'Andratx
Sa Coma
Sant Elm
s'Arracó
Volums
I. MEMORIA I NORMATIVA
II. ANDRATX
III. ANDRATX B
IV. PORT D'ANDRATX
V. S'ARRACÓ
VI. CAMP DE MAR
VI. SA COMA
VI. SANT ELM
VII. RUSTIC
VIII. RUSTIC B
IX. ACIMENTS ARQUEOLÒGICS

TOT
C-AN-1-00.pdf  C-CM-1-06.pdf  C-PA-1-12.pdf  C-SA-1-03.pdf  O-TM-1-04.pdf
C-AN-1-01.pdf  C-CM-1-07.pdf  C-PA-1-13.pdf  C-SA-1-04.pdf  O-TM-1-05.pdf
C-AN-1-02.pdf  C-CM-1-08.pdf  C-PA-1-14.pdf  C-SC-1-00.pdf  O-TM-1-06.pdf
C-AN-1-03.pdf  C-PA-1-00.pdf  C-PA-1-15.pdf  C-SC-1-01.pdf  O-TM-1-07.pdf
C-AN-1-04.pdf  C-PA-1-01.pdf  C-PA-1-16.pdf  C-SC-1-02.pdf  O-TM-1-08.pdf
C-AN-1-05.pdf  C-PA-1-02.pdf  C-PA-1-17.pdf  C-SE-1-00.pdf  O-TM-1-09.pdf
C-AN-1-06.pdf  C-PA-1-03.pdf  C-PA-1-18.pdf  C-SE-1-01.pdf  O-TM-1-10.pdf
C-AN-1-07.pdf  C-PA-1-04.pdf  C-PA-1-19.pdf  C-SE-1-02.pdf  O-TM-1-11.pdf
C-AN-1-08.pdf  C-PA-1-05.pdf  C-PA-1-20.pdf  C-SE-1-03.pdf  O-TM-1-12.pdf
C-CM-1-00.pdf  C-PA-1-06.pdf  C-PA-1-21.pdf  C-SE-1-04.pdf  O-TM-1-13.pdf
C-CM-1-01.pdf  C-PA-1-07.pdf  C-PA-1-22.pdf  C-SE-1-05.pdf  O-TM-1-14.pdf
C-CM-1-02.pdf  C-PA-1-08.pdf  C-PA-1-23.pdf  C-SE-1-06.pdf  O-TM-1-15.pdf
C-CM-1-03.pdf  C-PA-1-09.pdf  C-SA-1-00.pdf  O-TM-1-01.pdf  O-TM-1-16.pdf
C-CM-1-04.pdf  C-PA-1-10.pdf  C-SA-1-01.pdf  O-TM-1-02.pdf  O-TM-1-17.pdf
C-CM-1-05.pdf  C-PA-1-11.pdf  C-SA-1-02.pdf  O-TM-1-03.pdf  O-TM-1-18.pdf
Ordenació
O-TM-1-01.pdf  O-TM-1-05.pdf  O-TM-1-09.pdf  O-TM-1-13.pdf  O-TM-1-16.pdf
O-TM-1-02.pdf  O-TM-1-06.pdf  O-TM-1-10.pdf  O-TM-1-14.pdf  O-TM-1-17.pdf
O-TM-1-03.pdf  O-TM-1-07.pdf  O-TM-1-11.pdf  O-TM-1-15.pdf  O-TM-1-18.pdf
O-TM-1-04.pdf  O-TM-1-08.pdf  O-TM-1-12.pdf
Portades Nuclis
C-CM-1-00.pdf  C-PA-1-00.pdf  C-SA-1-00.pdf  C-SC-1-00.pdf  C-SE-1-00.pdf
Andratx
C-AN-1-00.pdf  C-AN-1-02.pdf  C-AN-1-04.pdf  C-AN-1-06.pdf  C-AN-1-08.pdf
C-AN-1-01.pdf  C-AN-1-03.pdf  C-AN-1-05.pdf  C-AN-1-07.pdf
Camp de Mar
C-CM-1-01.pdf  C-CM-1-03.pdf  C-CM-1-05.pdf  C-CM-1-07.pdf  C-CM-1-08.pdf
C-CM-1-02.pdf  C-CM-1-04.pdf  C-CM-1-06.pdf
Port d'Andratx
C-PA-1-01.pdf  C-PA-1-06.pdf  C-PA-1-11.pdf  C-PA-1-16.pdf  C-PA-1-20.pdf
C-PA-1-02.pdf  C-PA-1-07.pdf  C-PA-1-12.pdf  C-PA-1-17.pdf  C-PA-1-21.pdf
C-PA-1-03.pdf  C-PA-1-08.pdf  C-PA-1-13.pdf  C-PA-1-18.pdf  C-PA-1-22.pdf
C-PA-1-04.pdf  C-PA-1-09.pdf  C-PA-1-14.pdf  C-PA-1-19.pdf  C-PA-1-23.pdf
C-PA-1-05.pdf  C-PA-1-10.pdf  C-PA-1-15.pdf
Sa Coma
C-SC-1-01.pdf  C-SC-1-02.pdf
Sant Elm
C-SE-1-01.pdf  C-SE-1-03.pdf  C-SE-1-04.pdf  C-SE-1-05.pdf  C-SE-1-06.pdf
C-SE-1-02.pdf
s'Arracó
C-SA-1-01.pdf  C-SA-1-02.pdf  C-SA-1-03.pdf  C-SA-1-04.pdf
Volums
I. MEMORIA I NORMATIVA
MEMORIA.pdf  NORMATIVA .pdf
II. ANDRATX
00 INDEX VOLUM II ANDRATX.pdf  17 AC EDIFICI CARRER LLIBERTAT 26 - 24.pdf  34 AC CASAL RUSTIC DE CAN TEMA.pdf  50 AC CA NA DONYA MARTINA.pdf  66 AR CREU DE S'ABEURADOR.pdf
01 AC LA POSADA DE L'ALQUERIA.pdf  18 AC EDIFICI CARRER LLIBERTAT 22.pdf  35 AC SA COOPERATIVA AGRICOLA.pdf  51 AC CAN MANDILEGO.pdf  67 EE POU DE CAN COMES.pdf
02 AP CEMENTERI MUNICIPAL D'ANDRATX.pdf  19 AC CAN CARRERO.pdf  36 AC CASAL DE SON VIC.pdf  52 AC CAS NOTARI.pdf  68 EE POU DE SON PERRO.pdf
03 AM ESCOLA GRADUADA.pdf  20 AM TORRE DE DEFENSA DE SO NA GAIANA.pdf  37 AC CASAL DE S'ALMUDAINA.pdf  53 AC CAN VICENC.pdf  69 EE POU DE SON JOFRE.pdf
04 AR SA RECTORIA.pdf  21 AC CA NA RUMERA.pdf  38 AC IMPRENTA LA PALMA DE ORO CAN FERRAGUT.pdf  54 AC CA NA SEGUINA.pdf  70 AC CASTELL DE SON MAS.pdf
05 AC EDIFICI GENERAL RIERA 36.pdf  22 AM PORTAL DE MURADA I HABITATGE FORTIFICAT.pdf  39 AC CAN BORNADA.pdf  55 AC CAN SERRA.pdf  71 CH CENTRE HISTORIC ES PANTALEU, S'ALMUDAINA I POU AMUNT.pdf
06 AP CAMI AL CEMENTERI D'ANDRATX.pdf  23 AM CAN MARIO SABATE.pdf  40 AC CA SES MONGES.pdf  56 AC EDIFICI CARRER VALENCIA 1.pdf  72 AI CAN CARBONERA.pdf
07 AC CA S'ESCOLA.pdf  24 AR ESGLESIA SANTA MARIA D'ANDRATX.pdf  41 AC SON FERRER.pdf  57 AC CA NA SALETES.pdf  73 AI CAN CARBONERA.pdf
08 AM TORRE DEFENSA.pdf  25 AC EDIFICI CARRER ALEMANY 1.pdf  42 AC DON MACIA.pdf  58 AC CAS BATLE.pdf  74 CH CENTRE HISTORIC BARRI SON CORSO I SON MAO.pdf
09 AM CAN MACIA TORRERA.pdf  26 AC EDIFICI CARRER METGE GASPAR PUJOL 10.pdf  43 AC CASAL URBA PL ESPANYA 19.pdf  59 AC HOTEL CAN RICO.pdf  75 AC CAN COLOMAR.pdf
10 AC CAN GASPAROTO.pdf  27 EM CREU DE S'ULLASTRE.pdf  44 AC CA NA VERD.pdf  60 AC CA NA VINYETES.pdf  76 AP LA CURIA BIBLIOTECA MUNICIPAL.pdf
11 AC CAN GOIXET.pdf  28 AC CAN VALENT.pdf  45 AC CAN MURTO-COLMADO CAN RAMON.pdf  61 AC COTXERES CAN DAMES.pdf  77 AC CASES DE POSSESSIO DE SON PRIM.pdf
12 AC ANTIC CASINO.pdf  29 AC EDIFICI CARRER CATALUNYA 26 - 26A.pdf  46 AC CA S'ESCULTOR.pdf  62 AC CAN RAFEL MONGE.pdf  78 AI TEATRE MUNICIPAL DE SA TEULERA.pdf
13 AC EDIFICI CARRER SA PLANETA 1.pdf  30 AC EDIFICI CARRER CATALUNYA 24.pdf  47 AC CAS METRE DE LA TORRE.pdf  63 AC CA NA DONYA MARTINA CAMISA.pdf  79 EM FUMERALS DE CAN FONT.pdf
14 AC EDIFICI CARRER SA PLANETA 3.pdf  31 AC CAN MOLINERA.pdf  48 AC CA NA JERONI DES TORRENTO.pdf  64 AC CAS METGE CAN DON BALTASAR.pdf  80 AC CA DON PEDRO MIR.pdf
15 AC EDIFICI CARRER LLIBERTAT 34.pdf  32 AC EDIFICI CARRER CATALUNYA 20.pdf  49 AC CA NA RUMERA.pdf  65 AC CAN BARBOSSA.pdf  81 AC EDIFICI PLAZA POU 5.pdf
16 AC EDIFICI CARRER LLIBERTAT 20.pdf  33 AC EDIFICI CARRER CATALUNYA 18.pdf
III. ANDRATX B
00 INDEX VOLUM III ANDRATX B .pdf  268 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 23.pdf  289 AC EDIFICI CARRER ALEMANY.pdf  312 AC EDIFICI CARRER JOSE ENSENYAT 54.pdf  336 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 81.pdf
247 AM TORRE DEL SAGRAMENT.pdf  269 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 22.pdf  290 AC S'HOSTAL.pdf  313 AC EDIFICI CARRER BALANGUERA 20.pdf  337 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 89.pdf
248 EM ESCULTURA DEL PARE PASCUAL.pdf  270 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 11.pdf  291 EE ERA DE SA VINYOTA.pdf  314 AC CAN MONER.pdf  338 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 94.pdf
249 EM ESCULTURA I ESCALINATES DEL SAGRAT COR.pdf  271 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 10.pdf  292 AC EDIFICI CARRER CATALUNYA 1.pdf  315 AC EDIFICI CARRER JOSE ENSENYAT 46.pdf  339 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 96.pdf
250 EE ABEURADOR I POU NOU.pdf  272 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 9.pdf  293 AC EDIFICI CARRER PEDRO A. PUJOL 7.pdf  316 AC EDIFICI CARRER JOSE ENSENYA 39.pdf  340 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 98.pdf
251 AC CA NA LLONGUERA.pdf  273 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 7.pdf  294 AC CA NA TOMAVONA.pdf  317 AC EDIFICI CARRER BALTASAR PORCEL 19.pdf  341 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 102.pdf
252 AC EDIFICI CARRER BERNAT RIERA 59.pdf  274 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 5.pdf  295 AC EDIFICI CARRER PEDRO A. PUJOL 5.pdf  318 AC CAN JOAN DE CAS CARTER.pdf  342 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 104.pdf
253 AC EDIFICI PLAZA POU 6.pdf  274 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA_5.pdf  296 AC EDIFICI CARRER PEDRO A. PUJOL.pdf  319 AC EDIFICI CARRER SALLENT 12.pdf  343 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 105.pdf
254 AC FUMERAL PLAZA POU 2.pdf  275 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 3.pdf  297 AC EDIFICI CARRER PEDRO A. PUJOL 2.pdf  320 AC EDIFICI CARRER METGE GASPAR PUJOL, 36.pdf  344 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 117.pdf
255 AC EDIFICI CARRER NORD 4.pdf  276 AC EDIFICI CARRER ESCOLES 15.pdf  298 AC EDIFICI METGE GASPAR PUJOL 6.pdf  321 AC EDIFICI CARRER SALLENT 12.pdf  345AC EDIFICI CARRER MELILLA 46.pdf
256 AC EDIFICI CARRER NORD 13.pdf  277 AC EDIFICI CARRER ESCOLES 17.pdf  299 AC EDIFICI METGE GASPAR PUJOL 8.pdf  322 AC EDIFICI CARRER MALLORCA 32 .pdf  346AC EDIFICI CARRER MELILLA 39.pdf
257 AC EDIFICI CARRER NORD 15.pdf  278 AC EDIFICI CARRER CARME 2.pdf  300 EM RELLOTGE DE SOL C ANTONI CALAFELL 23.pdf  323 AC EDIFICI CARRER JOAN PAGES 7.pdf  347AC EDIFICI CARRER MELILLA 37.pdf
258 AC EDIFICI CARRER NORD 17.pdf  279 AC EDIFICI CARRER CARME 22.pdf  301 AC EDIFICI CARRER ANTONI CALAFELL.pdf  324 AC EDIFICI AVUNGUDA JOAN CARLES 1.2.pdf  348AC EDIFICI CARRER 12 D'OCTUBRE 11.pdf
259 AC EDIFICI CARRER NORD 19.pdf  280 AC EDIFICI CARRER CARME 22.pdf  302 AC EDIFICI ANTONI CALAFELL 28.pdf  326 AC EDIFICI CARRAR RBDO MATIAN LEXAS 11.pdf  349 AC EDIFICI CARRER 12 D'OCTUBRE 10-12.pdf
260 AC EDIFICI CARRER NORD 26.pdf  280 AC EDIFICI CARRER CARME 24.pdf  303 EM IMPREMTA ANDRATX.pdf  327 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I, 47.pdf  350EM FUMERAL ANTROPOMORFIC CARRER TETUAN 4.pdf
261 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 49.pdf  281AC EDIFICI CARRER CARME 26.pdf  304 AC EDIFICI ANTONI CALAFELL 51.pdf  328 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 54.pdf  351EM RELLOTGE DE SOL DE SON CORSO.pdf
262 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 46.pdf  282 AC EDIFICI CARRER CARME 44.pdf  305 AC EDIFICI CARRER ANDREU 11.pdf  329 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 56.pdf  352EM SÍNIA CAS VIDALS.pdf
263 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 38.pdf  283AC EDIFICI CARRER CARME 38.pdf  306 AC EDIFICI CARRER PEDRO FERRER 22.pdf  330 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 57.pdf  353AC EDIFICI AVINGUDA BARTOMEU ESTEVA 5.pdf
264 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 35.pdf  284 AC EDIFICI CARRER CARME 62.pdf  307 AC EDIFICI CARRER PEDRO FERRER 24.pdf  331 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 58.pdf  354AC EDIFICI AVINGUDA BARTOMEU ESTEVA 12.pdf
265 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 37.pdf  285 AC EDIFICI CARRER LA PAU 1.pdf  308 AC EDIFICI CARRER PEDRO FERRER 28.pdf  332 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 59.pdf  355AC VILLA CONCHA.pdf
266 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 33.pdf  287 AC EDIFICI CARRER ALEMANY 3.pdf  309 AC EDIFICI CARRER PEDRO FERRER 34.pdf  333 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 60.pdf  356AC EDIFICI AVINGUDA BARTOMEU ESTEVA 20.pdf
267 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA 26.pdf  288 AC EDIFICI CARRER ALEMANY SN.pdf  310 AC EDIFICI CARRER PEDRO FERRER 38.pdf  334 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 61.pdf  358AC CAN FONT.pdf
267 AC EDIFICI CARRER GRAL BERNAT RIERA_26.pdf  289 AC EDIFICI CARRER ALEMANY 13.pdf  311 AC EDIFICI CARRRER PEDRO FERRER 56.pdf  335 AC EDIFICI AVINGUDA JOAN CARLES I 72.pdf  359AC EDIFICI CARRER BARCELONA 11.pdf
04_ PORT D'ANDRATX
00 INDEX VOLUM IV PORT ANDRATX.pdf
171 AC CINE PUERTO.pdf  183 EE ALCOVA DE VILLA REUS.pdf  195 AC CAN PICASSA.pdf  206 EE SINIA DE CAN GORBIO.pdf  371EE SINIA DE CADUFOS S'ALMUDAINA 2.pdf
172 AC RESTAURANT HOSTAL MIRAMAR.pdf  184 VILLA ITALIA.pdf  196 AC EDIFICI CAMI VELL DES FAR 12.pdf  208 AC CAS CATALANS.pdf  372EE SISTEMA HIDRAULIC ES PRATS.pdf
173AC PERE JOAN FESSER.pdf  185 AC VILLA REUS.pdf  197 AC EDIFICI CAMI VELL DES FAR 10.pdf  209 EE SINIA DES COMELLAR.pdf  373 AI CIMENTERA DE CAN BORRAS.pdf
174 AC CA SES MONGES.pdf  186 AC VILLA PALMER.pdf  198 AC CAN BERNAT.pdf  210 EE SINIA DE CAN PEROT.pdf  374EP VARADOR I MOLL VELL.pdf
175 AC CAN MATEU D'ALACO.pdf  187 AC TORRE ROS.pdf  199AC EDIFICI CAMI VELL DES FAR 6.pdf  211 EE SINIA DE S'ALMUDAINA.pdf  375AC EDIFICI PL PATRONS CIRSTINO 11.pdf
176 AC TORRE DE SANT FRANCESC.pdf  188 AC LOS TRES PINOS.pdf  200 AC SON FERRER.pdf  365 AP CAS FARONERS.pdf  376AC EDIFICI MATEO BOSCH 27.pdf
177 AC ESGLESIA NOSTRA SENYORA DEL CARME.pdf  189AC STUDIO WEIL.pdf  201 AC VILLA KATY.pdf  366EE ESCAR CAN DARDER.pdf  377AC VILLA A Y N.pdf
178 AC CAN BOIRA.pdf  190 AC ES FORTI.pdf  202 AC CASA DEL DOCTOR GONZALEZ.pdf  367EE CONJUNT ETNOLOGIC PUNTA DES BERGANTS.pdf  378AC HOTEL MODERNO.pdf
179 EE S'ALCOVA D'EN BIEL DE SON VICH.pdf  191 EE TORRE DE PESCA D'ES RACO DES MURTER A.pdf  203 AC CAN MONTAGUT.pdf  368EE CONJUNT ETNOLOGIC SA COVA ROTJA.pdf  379EE CONJUNT ETNOLOGIC ES FORTIÍ.pdf
180 EE S'ALCOVA DE CAN BORNADA.pdf  192 EE TORRE DE PESCA D'ES RACO DES MURTER B.pdf  204 AC CAN ROTGER.pdf  369AC CAS VIZCONDE.pdf  380 EE ESCAR DES CALO D'EN CURTA.pdf
181 AC CAN BORNADA.pdf  193 EE ESCAR ES RACO DES MURTER.pdf  205 AP FAR NOU.pdf  370EE MOLI DE CAN JOSEPI S'ALMUDAINA.pdf  381EE FORN DE CAL DE CALA LLAMP.pdf
182 EE ES TANCAT.pdf  194 AM TORRE DE LA MOLA.pdf
V. S'ARRACÓ
00 INDEX VOLUM V S'ARRACO.pdf  229 AC CA LA REINA.pdf  242 AC CAN JEAUNNOT.pdf  393 AC CAN MULET.pdf  406 AC CA S'ALGERIA.pdf
213 AC CA MADO ESCOLANA.pdf  230 AC CAN RODELLA 2.pdf  243 AC CA ELS SENYORS.pdf  394 AC CAN TONI PRIM.pdf  408 AC CAN VIGUET.pdf
214 AC CAN GASPAR TORRETES.pdf  231 AC CA NA MASIANA MARIETA.pdf  382 AC CA NA PELONI.pdf  395 AC CA NA PESOLA.pdf  409 AC CAN FLEXES.pdf
215 EE SINIA DE CAN DAMES.pdf  232 AC EDIFICI CARRER FRANÇA 42.pdf  383 AC CAN BIEL SIMO.pdf  396 AC EDIFICI ATAJO 3.pdf  410 AC CAN MESTRE BET.pdf
216 AC CAN RODELLA.pdf  233 AC SA SOCIETAT-CAN XIM.pdf  384 AC EDIFICI FRANSA 37.pdf  397 AC CA MADO MARIA DES TRAVES.pdf  411 CH BARRI DE SA CAPELLA.pdf
217 EE POU DE CAN DAMES.pdf  234 AC CAN PEDRO ESCOLANA.pdf  385 AC CONJUNT DE CAN PERE JERONI.pdf  398 AC CA NA CABRERA.pdf  412 EE SINI CAMÍ DES CASTELLAS.pdf
218 AC EDIFICI CARRER PORVENIR 8.pdf  235 AC EDIFICI PL TOLEDO 3.pdf  386 AC EDIFICI CABRERA 3.pdf  399 AC EDIFICI MOLINS 10.pdf  413 AC ES PONT.pdf
219 AC EDIFICI CARRER PORVENIR 6.pdf  236 AC EDIFICI CARRER COMERS 15.pdf  387 AC EDIFICI FRANÇA 53.pdf  400 AC CA SES MONJES.pdf  414 AC CAN MADO MARIA DE SON CASTELL.pdf
220 AC EDIFICI CARRER PORVENIR 4.pdf  237 AC CA NA FRANCISCA MATINADA.pdf  388 AC EDIFICI FRANSA 55.pdf  401 AC ESCUELA DE INSTRUCCION PRIMARIA DE NINYOS.pdf  415 AC CA NA JERONI.pdf
221 AC EDIFICI CARRER PORVENIR 10.pdf  238 AR ESGLESIA SANT CRIST DE S'ARRACO.pdf  389 EE SINIA CAN PERE JERONI.pdf  402 AC CAN PRIMA.pdf  416 AC SA CREU.pdf
222 AC ES TORREO.pdf  239 AC CA NA MELSIONA.pdf  390 AC CAN MONJO.pdf  403 AC EDIFICI CARRER TOMEU MONJO 31.pdf  417 AC CAN BERTA.pdf
223 AC CAN VELASCO.pdf  240 EE POU DE CA NA ROSA.pdf  391 AC CA NA MIQUELA.pdf  404 AC EDIFICI CARRER TOMEU MONJO 30.pdf  418 AC CAN BIELET DE DEU.pdf
227 AC EDIFICI CARRER FRANZA 56.pdf  241 AC EDIFICI CARRER FRANSA 98.pdf  392 AC CA NA VERDA.pdf  405 AC EDIFICI CARRER TOMEU MONJO 32.pdf  419 AC EDIFICI BARRI SA CREU 5.pdf
228 AC CA SES PERE JERONIS.pdf
VI. CAMP DE MAR
246 EE MOLI DE VENT D'EXTRACCIO D'AIGUA DE CAMP DE MAR.pdf  433 EP PI RAMUT.pdf  435 EM RELLOTGE SOL CAMP DE MAR.pdf  436 AC ILLETA DE CAMP DE MAR.pdf  437 EE FORN DE CAL DES CAMP DE MAR.pdf
432 EE FORN DE CAL DE BENIORELLA.pdf  434 AR CAPELLA DE SANT JOAQUIM I SANTA AINA.pdf
VI. SA COMA
105 EE POU DES PAS DEN PARELL.pdf  153 AC CAN PENYES.pdf  361 AC CA NA TORRERA.pdf  363 AC EDIFICI CARRER LUCAS TORTELLA 52.pdf  364 AC EDIFICI CARRER LUCAS TORTELLA 66.pdf
106 AP PONT DES PAS DEN PARELL.pdf  360 AC EDIFICI CARRER PERE SERIOL 44.pdf  362 AC EDIFICI CARRER LUCAS TORTELLA 50.pdf
VI. SANT ELM
244 AC CASA ROCA.pdf  421 AC EDIFICI AVINGUDA JAUME I 3.pdf  424 AC EL PESCADOR.pdf  427 AC VILLA JEAN FRANCOISE.pdf  430 EE ESCAR CALA ES CONILLS.pdf
245 EE MOLI DE VENT D'EXTRACCIO D'AIGUA DE SANT ELM.pdf  422 AC EDIFICI AVINGUDA JAUME I 17-19.pdf  425 AC ES MARGES.pdf  428 EE CONJUNT D'ESCARS DE S'ALGAR.pdf  431 AM NIU AMETRALLADORES CALA CONILLS.pdf
420 AC EDIFICI AVINGUDA JAUME I 1.pdf  423 AC NA CARAGOLA.pdf  426 AC VILLA MAGDALENA.pdf  429 EE ESCAR SA PUNTA BLANCA.pdf
VII. RUSTIC
00 INDEX VOLUM VII RUSTIC .pdf  120 EE MOLIFARINER DE VENT D'EN GORDIO.pdf  139 AC CASES DE POSSESSIO DE SON GUIEM.pdf  158 EE BARRACA SA FONT SECA.pdf  82 EE SINIA DE CADUFOS CTRA PORT D'ANDRATX 96.pdf
100 EE MOLI FARINER DE VENT DE SA PLANETA 2.pdf  121 EE MOLI FARINER DE VENT DE CAN NIS O DE SA POR.pdf  140 AC CASES DE POSSESSIO DE SON JOAN.pdf  159 EE FONT DE MINA DE SA FONT SECA.pdf  83 EE SINIA DE CADUFOS DE S'HORTET.pdf
101 EE MOLI FARINER DE VENT DE SON MIQUEL.pdf  122 EE MOLI FARINER DE VENT D'EN CABANA O D'EN PERICO.pdf  141 AM TORRE DE DEFENSA DE CALA EN BASSET.pdf  160 EE CONJUNT HIDRAULIC BINIORELLA.pdf  84 EE SINIA DE CADUFOS DE SA VOLTA DES CARRO.pdf
102 EE MOLI HIDRAULIC DE SON MONER.pdf  123 EE MOLI FARINER DE VENT D'EN TONI ROCA.pdf  142 AC MONASTERI I CASES DE POSSESSIO DE LA TRAPA.pdf  161 AM TORRE DE DEFENSA DE LLEBEIG.pdf  85 EE SINIA SES VELES.pdf
103 EE SISTEMA HIDRAULIC DE SON MONER.pdf  124 EE MOLI FARINER DE VENT MOLI GROS.pdf  143 AC CASES DE POSSESSIO DE SON CASTELL.pdf  162 EE FAR DE TRAMUNTANA.pdf  86 EE SINIA SES VELES 2.pdf
104 EE SINIA DE SON MONER.pdf  125 AC CASES DE POSSESSIO DE SON ORLANDIS.pdf  144 AC CASES DE POSSESSIO DE CAN JOAN PERA.pdf  163 EE CONJUNT HIDRAULIC LA TRAPA.pdf  87 EE CONJUNT HIDRAULIC CAN FASSER.pdf
107 EE SINIA DE CADUFOS DES COMELLAR 2.pdf  126 EE MOLI HIDRAULIC D'EN TORRES.pdf  145 EE SINIA CARRETERA PORT D'ANDRATX 16.pdf  164 EE CONJUNT ETNOLOGIC I AREA DE MARJADES DE LA TRAPA.pdf  88 EE SCONJUNT HIDRAULIC S'HORT DE CAN MATEU.pdf
108 EE SINIA DE CAS JAIO.pdf  127 AC CASES DE POSSESSIO DE SON ENSENYAT.pdf  146 EE MOLI FARINER DE VENT I ERMITA DE SON ORLANDIS.pdf  165 EE FAR DE LLEBEIG.pdf  89 EE SINIA DES PRAT.pdf
109 EE MOLI FARINER DE VENT DES COLL D'ANDRIXOL 1.pdf  128 EE MOLI HIDRAULIC DE SON ENSENYAT.pdf  147 EE MOLI FARINER DE VENT DE SON JUVERA.pdf  166 EP CAMI REIAL DE PALMA A SA PALOMERA.pdf  90 EE POU DE PAGES S'HORT DE SON ESTEVA.pdf
110 EE MOLI FARINER DE VENT DES COLL ANDRIXOL 2.pdf  129 AC LLOGARET DE SON ENSENYAT VELL.pdf  148 EE TORRE DE DEFENSA DE SA TORRE NOVA.pdf  167 EE SINIA DE CADUFOS MORELLA 64.pdf  91 EE SINIA DE CADUFOS I SAFAREIG DE CAN ROSTIT DE BAIX.pdf
111 AC CASES DE POSSESSIO SON ESTEVA.pdf  130 EE POUS DES RAFAL BLANC.pdf  149 AC CASES DE S'HORT D EBINIORELLA.pdf  168 AC EDIFICI CAMI DES PLA DE SON LLARG 10.pdf  92 EE SINIA DE CADUFOS I SAFAREIG CAN ROSTIT.pdf
112 AC CASES DE POSSESSIO SON MONER.pdf  131 AC CASES DE POSSESSIO RAFAL BLANC.pdf  150 AM SINIA DE SA VELA DE SES PEDRES.pdf  169 EE SINIA DE CADUFOS CTRA PORT D'ANDRATX 62.pdf  93 EE POU SA FONT DE LA VILA.pdf
113 AC CASES DE POSSESSIO SON XINA.pdf  132 AC CASES DE POSSESSIO DE SON BOSC.pdf  151 AM TORRE DE DEFENSA DEL CAP ANDRITXOL.pdf  170 AC CASES DE POSSESSIO DE BINIORELLA.pdf  94 AP CEMENTERI MUNICIPAL DE S'ARRACO.pdf
114 AC CASES DE POSSESSIO SA FONT.pdf  133 AC CASES DE POSSESSIO S'ALQUERIA.pdf  152 AC CASES DE POSSESSIO DE SON LLUIS.pdf  207 AC EDIFICI CAMI DES PLA DE SON LLARG, 12.pdf  95 AM TORRE DE DEFENSA DE SANT ELM.pdf
115 AC CASES DE POSSESSIO SON MIQUEL.pdf  134 EE MOLI FARINER DE VENT DE SES VOLTES.pdf  154 AC CASES DE POSSESSIO SON JUVERA.pdf  212 EE SINIA DES PLA DE SON LLARG.pdf  96 EE MOLI D'AIGUA DE S'ESTRET.pdf
116 EE MOLI HIDRAULIC DE CAN TONI PAU.pdf  135 AC CASES DE POSSESSIÓ DE SON PERPINYA.pdf  155 EE FORN DE CAL DE S'ALMUDAINA.pdf  224 EE SINIA DE CAN RODELLA.pdf  97 EE SINIA DE CADUFOS DE SON ALEGRE.pdf
117 EE MOLI HIDRAULIC DE CAN JOAN PAU.pdf  136 AC CASES DE POSSESSIÓ DE SON FORTUNY.pdf  156 EE FORNS DE CAL DEL COLL DE VENT.pdf  225 EE SINIA DE SES VINYES.pdf  98 EE MOLI FARINER DE VENT DE SA PLANETA 1.pdf
118 AC LLOGARET D'ES SERRALET.pdf  137 EE POU DE BINIORELLA.pdf  157 EE FORN DE CAL DE CALA MORAGUES.pdf  226 AC CAN RODELLA.pdf  99 EE MOLI VELL FARINER DE VENT DE SA PLANETA.pdf
119 EE MOLI FARINER DE VENT DE CAN FASSER A.pdf  138 EE SINIA DE CADUFOS DE SON GUIEM.pdf
VIII. RUSTIC B
407EE SINIA SES VINYES2.pdf  464 EE SA GUIXERIA.pdf  492 AC CASA DE S'OLIVAR VELL.pdf  520 EE FORN DE CAL DE NA MENA.pdf  548 EE RELLOTGE DE SOL COMA FREDA.pdf
438 EP CAMI DE LLEBEIG.pdf  465 EE CONJUNT ETNOLOGIC DE SA LLOVA.pdf  493 EE SA FONT DES BOSC DE SA COMA MAJOR.pdf  521 EE CONJUNT ETNOLOGIC DE SA TALAIA.pdf  549 EE SISTEMA HIDRAULIC SA TRUILA.pdf
439 EE SES CANTARILLES.pdf  466 EE S'ALCOVA D'ES TORRER.pdf  494 EM PEDRA DES SOLDAT.pdf  522 EE CONJUNT ETNOLOGIC DES LLAMP.pdf  550 EE FORN DE CAL SA COMA FREDA.pdf
440 EE FORN DE CAL DE LA DRAGONERA.pdf  467 EE CONJUNT DE FORNS DE CAL SA TORRE NOVA.pdf  495 EE SISTEMA HIDRAULIC DE SON SIMÓ.pdf  523 EE CONJUNT ETNOLOGIC S'ARTIJA - CANAL D'ES FUM.pdf  551 EE FORN DE CAL DE SO NA VIDALA.pdf
441 EE ALJUB DE CALA EN CUCO.pdf  468 EE POU DE CAN JAIA.pdf  496 AC TAFONA DE SON SAMPOLA.pdf  524 EE CONJUNT ETNOLOGIC SA PANXA DE SA MADONA .pdf  552 EE FONT DE SA MURTERA.pdf
442 EE ABEURADOR DE SA DRAGONERA.pdf  469 EP CAMI DE SA COMA DE S'EVANGELICA.pdf  497 AC CASA DE SON CURT.pdf  525 EE SINIA CALAIXOS SA VELA GRAN 2.pdf  553 EE MOLI DE SA PAVORA.pdf
443 EP CAMI DES FAR VELL O DE NA POPIA.pdf  470 EE ERA DE CAS TORRER.pdf  498 AC LLOGARET DE CAS XORIGUER.pdf  526 EE SINIA DE CALAIXOS S'HORT DE S'ALMUDAINA.pdf  554 EE MOLI DE SA PAVORA 2.pdf
444 EE ALJUB DE LA TORRE DE NA POPIA.pdf  471 EE CONJUNT ETNOLOGIC DE CAS TORRER.pdf  499 AC SON GARABAT.pdf  527 EE SINIA DE CAS SORDET.pdf  555 EE CONJUNT ETNOLOGIC SA TRUIOLA.pdf
445 AP FAR DE NA POPIA VELL O FARONA VELLA.pdf  471 EE FORN DE CAL DE CAS TORRER.pdf  500 AC SON GARABAT D'ABAIX.pdf  528 EE SINIA CAMI DES PRAT 2.pdf  556 AC CASES DE POSSESSIO DE SON SAMPOL.pdf
446 EP ES TANCAT DE SA DRAGONERA.pdf  472 EP CAMI DES CARREGADOR.pdf  501 EE FONT DE SON LLUIS.pdf  529 EE SINIA CAMI DES PRAT 3.pdf  557 EE TAFONA DE CAN JOAN PAU.pdf
447 EP CONJUNT ETNOLOGIC CALA LLADÓ.pdf  473 EP CAMI DE NA FORADADA.pdf  502 EP CAMI D'ES COLL DE N'ESTEVE.pdf  530 EE CANALITZACIO SES VELES.pdf  558 AC LLOGARET DE CAN SEUVA.pdf
448 EE CONJUNT ETNOLOGIC COVA DES MORO.pdf  474 EE FONT DE MINA DE CAN TEIXIDORA.pdf  503 EP CAMI DE S'ERMITA.pdf  531 EE SINIA CAMI DES PRAT, 4.pdf  559 EE SINIA DE S'ALZINAR.pdf
449 EE COLOMER SA DRAGONERA.pdf  475 AC CAN BETLETA.pdf  504 AC CASAL CAMI CAS VIDALS 23.pdf  532 EE MOLI DE VENT D'EXTRACCIO D'AIGUA CTRA PORT.pdf  560 EE MOLI DE CAN FASSER.pdf
450 EP CAMI DE TRAMUNTANA.pdf  476 AC SES ALQUERIOLES.pdf  505 EP CONJUNT ETNOLOGIC COMA D'EN PAU.pdf  533 EE SISTEMA HIDRAULIC S'ESTRET.pdf  561 EP AREA DE MARJADES DE SON MAS.pdf
451 EE CONJUNT ETNOLOGIC DES FAR DE TRAMUNTANA.pdf  477 EE CONJUNT ETNOLOGIC S'ESCLOP.pdf  506 EE OBELISC TERME MUNICIPAL.pdf  534 AP PONT DE S'ESTRET.pdf  562 EP AREA DE MARJADES S'ERMITA.pdf
452 EE CA S'ESTACIONER.pdf  478 EE POU DES PLA D'ORDI.pdf  507 EE CONJUNT ETNOLOGIC COMA DE S'ALEMAN.pdf  535 EE FORN DE CALÇ ES COMELLAR D'EN VINYETES .pdf  563 EP AREA DE MARJADES CAN MATINADA.pdf
453 EP ARBRE DE LA TRAPA.pdf  479 EE CONJUNT ETNOLOGIC SA COMA CLOVA.pdf  508 EE CONJUNT ETNOLOGIC SON FORTUNY.pdf  536 AI CIMENTERA DE CAN PERICASSES.pdf  564 EP AREA DE MARJADES S'HORT DE S'ESTRET.pdf
454 EE FORN DE CAL DE CALA SANUTGES.pdf  480 EE CONJUNT HIDRAULIC DE SON BOSC.pdf  509 EE CONJUNT ETNOLOGIC SON VIC SON FORTUNY.pdf  537 AI CIMENTERA ES FORN DE CIMENT.pdf  565 EP AREA DE MARJADES DE MORELLA I S'ALMUDAINA.pdf
455 AP PONT PLA DES QUERN.pdf  481 EP CAMI DE SES ALQUERIOLES.pdf  510 EE FONT D'EN SARD.pdf  538 EE FORN DE CAL DE SA FONT SECA.pdf  566 EP AREA DE MARJADES SA COMA FREDA.pdf
456 AP PONT DE L'AMO ANDREU.pdf  482 EE PARET CABRETA DE S'ALQUERIA.pdf  511 S'HORT DE SA SENYORA DE SON FORTUNY.pdf  539 AC CAN GUIEM NOU.pdf  567 EP AREA DE MARJADES DE CALA LLAMP.pdf
457 EE CONJUNT ETNOLOGIC COMA DE SA FONT.pdf  483 EP CAMI DE SA COMA CLOVA.pdf  512 EE CAMI A LA TORRE DEL CAP ANDRITXOL.pdf  540 EE FONT DE S'ESCARABAT.pdf  568 EP AREA DE MARJADES SA COMA CALENTA.pdf
457 EE CONJUNT ETNOLOGIC COMELLAR DE SA FONT.pdf  484 EE CONJUNT ETNOLOGIC SA COMA RASSA.pdf  513 EE FORN DE CAL DES PUIG GROS.pdf  541 AM RECINTE MILITAR PUIG DE SA FONT.pdf  569 EP AREA DE MARJADES SON SAMPOLA.pdf
458 EE CONJUNT ETNOLOGIC SES BASSES.pdf  485 EE MOLI HIDRAULIC DE CAN CASTELL.pdf  514 EE TAFONA DE SON ORLANDIS.pdf  542 AC CAN BIEL DE SA VIUDA.pdf  570 EP AREA DE MARJADES SON ORLANDIS.pdf
459 EP CAMI AL COMELLAR DE SA COVA D'ES XOTS.pdf  486 EE MOLI HIDRAULIC DE CAN SERRA.pdf  515 EE ERA I FORN DE CAL COLL BAIX.pdf  543 AC CAN PERETA RAFAL VELL 1.pdf  571 EP CAMI REIAL D'ESTELLENCS.pdf
460 EE SITJA I CASETA CARBONER DE SES FIGUERETES.pdf  487 EE CONJUNT ETNOLOGIC SES ROTES PLANES.pdf  516 EE FORN DE CAL PUIG DEN VENTURA.pdf  544 AC CAN PERETA RAFAL VELL.pdf  572 AP PONT DES DOS ULLS.pdf
460 EE SITJA I CASETA CARBONER DE SES FIGUERETS.pdf  488 EE CONJUNT HIDRAULIC SA COMA RASSA.pdf  517 EE FORNS DE CAL COMELLAR CA NA BELETA.pdf  545 EE FONT DE CAN CABRIT .pdf  573 AM TORRE DE SON ESTEVE.pdf
461 EE CONJUNT ETNOLOGIC ROTES DE S'HEREU.pdf  489 EE CONJUNT ETNOLOGIC PUIG CORNADOR.pdf  518 AP ESCORXADOR MUNICIPAL.pdf  546 EE ERA DE SA PLANETA.pdf  574 AM TORRE DE SON ORLANDIS.pdf
462 AC CAN FARINETA.pdf  490 EE ERA D'ES CANS.pdf  519 EE FORN DE CAL DE CALA BLANCA.pdf  547 EE MOLI HIDRAULIC DE SON MIQUEL.pdf  INDEX VOLUM VIII RUSTIC B.pdf
463 EE SISTEMA HIDRAULIC ES RATJOLI.pdf  491 AC CAN PENYES.pdf
11_ JACIMENTS ARQUEOLOGICS
00 INDEX VOLUM IX JACIMENTS.pdf  JA 114 SA FONT.pdf  JA 27 SON VIC.pdf  JA 52 MORELLA.pdf  JA 76 SON MIQUEL.pdf
JA 01 ES PUIG BLANC.pdf  JA 115 SA PENYA D'ES CORB 2.pdf  JA 28 SES BASSES.pdf  JA 53 AVENC DE CAN MATINADA.pdf  JA 77 CAN VALENT.pdf
JA 02 SON MONER.pdf  JA 116 COLL D'EN BOIX.pdf  JA 29 LA TRAPA.pdf  JA 54 SES PEDRERES DE S'ALQUERIA.pdf  JA 78 CAN FARINETA.pdf
JA 03 SON FORTUNY.pdf  JA 117 PAS VERMELL.pdf  JA 30 CALA EN BASSET.pdf  JA 55 ES BOSQUET DE SA COMA RASSA DE S'ALQUERIA.pdf  JA 79 SA PLANA DE N'OLESA.pdf
JA 04 ES TALAIOT DE BINIORELLA.pdf  JA 118 AVENCS DELS MOLINS.pdf  JA 31 ES CASTELLOT DE NA MARIO.pdf  JA 56 SA CASETA DE SES SOMERES DE S'ALQUERIA.pdf  JA 80 COMELLAR DE SA GUIXERIA.pdf
JA 05 SON SAMPOLA.pdf  JA 119 PUIG D'EN CORSO.pdf  JA 32 ES FOSSARET DE SON FORTUNY.pdf  JA 57 SES ROTES PLANES.pdf  JA 81 COMELLAR DES SABATERS.pdf
JA 06 S'HORTET DE SON FORTUNY 2.pdf  JA 12 SON SAMPOL.pdf  JA 33 ES CASTELLESSETS.pdf  JA 58 S'ALQUERIA.pdf  JA 82 COLL DELS BOLCADORS.pdf
JA 07 ES CLOT DE S'ARGILA.pdf  JA 120 BALMA PUTXET CAN JAIA.pdf  JA 34 SA PARET DES MORO.pdf  JA 59 POU D'EN ROTGET DE SES ALQUERIOLES.pdf  JA 83 SON SERRA.pdf
JA 08 ES TURO CREMAT.pdf  JA 121 SA COVA FOSCA.pdf  JA 35 SON MAS.pdf  JA 60 ES RAFAL BLANC.pdf  JA 84 SA CLOTA.pdf
JA 09 S'HORT DE SON ESTEVE.pdf  JA 122 COMA DE SA FONT.pdf  JA 36 AVENC D'EN VIC.pdf  JA 61 CAS XORIGUER.pdf  JA 85 ES FOSSARET D'EN GUIEMOLL.pdf
JA 10 COLL D'ANDRITXOL.pdf  JA 123 SA PUNTA BLANCA.pdf  JA 37 PUIG DEN VIC.pdf  JA 62 SON CURT.pdf  JA 86 COLLET DES FORN.pdf
JA 100 S'ALMUDAINA.pdf  JA 124 CALA CUCÓ.pdf  JA 38 ES PICONS.pdf  JA 63 PENYAL DE SON GUILLEM.pdf  JA 87 PLA DE SON FORNERS.pdf
JA 101 ROTA DEL MESTRE TOMEU.pdf  JA 13 CAN JOAN PAU.pdf  JA 39 COVA DE SA SANUTGE.pdf  JA 64 CAN CABRIT.pdf  JA 88 SA PALOMERA.pdf
JA 102 NAVETA DES REVELLAR DE BENIORELLA.pdf  JA 14 CAN TONI PAU.pdf  JA 40 VALL DE LA PALOMERA.pdf  JA 65 COLL DE SA COMA CLOVA.pdf  JA 89 SA VINYA DES METGE.pdf
JA 103 SERRA DE BENIORELLA.pdf  JA 15 SA FONT DES BOSC.pdf  JA 41 CALA LLADO.pdf  JA 66 SA CABANA DES MUL RABIÓS.pdf  JA 90 CAN RODELLA.pdf
JA 104 ES TANCAT DE NA MENA - CAP DES LLAMP.pdf  JA 16 SON ENSENYAT.pdf  JA 42 COVA DES MORO.pdf  JA 67 SA PENYA DES CORB.pdf  JA 91 CAN VALENT 2.pdf
JA 105 SA TALAIA SARRAINESCA.pdf  JA 17 MOLI DEN TORRES.pdf  JA 43 PUNTA DE CALA LLADO.pdf  JA 68 ES GIRGOLAR.pdf  JA 92 ES PANTALEU.pdf
JA 106 SA TANCA DE S'OLIVARET.pdf  JA 18 MOLI DE SON MONER.pdf  JA 44 ES CEMENTERI DES MOROS - COVA DE SON BOSC.pdf  JA 69 SON BORRAS.pdf  JA 93 PUIG DE SON MONJO.pdf
JA 107 EL BANY DEL MORO.pdf  JA 19 MOLI DE SES VOLTES.pdf  JA 45 SON ORLANDIS.pdf  JA 70 S'ALMUDAINA.pdf  JA 94 POUS DES RAFAL BLANC.pdf
JA 108 COVA DE GARRAFA.pdf  JA 20 CA NA LLUISA.pdf  JA 46 SON TIO.pdf  JA 71 CAMI DE MORELLA.pdf  JA 95 CAN CORSO.pdf
JA 109 SES ALQUERIOLES.pdf  JA 21 ES CAMPAS.pdf  JA 47 SES CASES DE SES BASSES.pdf  JA 72 COLL DE SES ATZAVARES.pdf  JA 96 ES CORRAL DE SES VAQUES.pdf
JA 11 SA PLANA.pdf  JA 22 SA FONT NOVA.pdf  JA 48 VALL DE SANT JOSEP LA TRAPA.pdf  JA 73 ES TURO CREMAT 2.pdf  JA 97 PUIG DES TANCAT.pdf
JA 110 COVA D'EN MARTI.pdf  JA 24 FONT D'ES BOSQUET.pdf  JA 49 S'OLIVAR VELL.pdf  JA 74 S'AGUAIT.pdf  JA 98 PUIG DES CAMPAS.pdf
JA 111 ES LLAMP- SERRA DE SON ENSENYAT.pdf  JA 25 FONT DE SA COMA CLOVA.pdf  JA 50 S'OLIVAR VELL 2.pdf  JA 75 PUIG DE S'AGUAIT.pdf  JA 99 ES TAVERNO.pdf
JA 113 SA PLANETA.pdf  JA 26 MOLI DE S'HORT DE S'ESTRET.pdf  JA 51 SON SAMPOL.pdf